มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
 
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 29 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ เรื่อง มาตรการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 09 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1