มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
 
ประกาศมาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 29 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 07 ม.ค. 2563
มาตราการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 19 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1