รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
 
รายงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 04 ต.ค. 2564
รายงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ประจำปี 2563 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 12 ต.ค. 2563
รายงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ประจำปี 2563 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 12 ต.ค. 2563
รายงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ประจำปี 2563 (3) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 12 ต.ค. 2563
รายงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ประจำปี 2562 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 04 ต.ค. 2562
รายงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ประจำปี 2562 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 04 ต.ค. 2562
รายงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ประจำปี 2562 (3) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 04 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1