อำนาจหน้าที่(สำนักปลัด)
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
 
อำนาจและหน้าที่ สำนักปลัด อบต.1 [อ่าน 1 คน] เมื่อ 22 ม.ค. 2563
อำนาจและหน้าที่ สำนักปลัด อบต.2 [อ่าน 1 คน] เมื่อ 22 ม.ค. 2563
อำนาจและหน้าที่ สำนักปลัด อบต.3 [อ่าน 1 คน] เมื่อ 22 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1