ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศประกวดก่อสร้างโครงการ คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.73-027 สายบ้านนายชำนาญ-บ้านนายจำนงค์ หมู่ที่ 1 บ้านกาโห่ใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   
 
   

 - ประกาศประกวดก่อสร้าง

- รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

- แบบประเมินราคางานก่อสร้าง

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

- แบบแปลนประกวดราคาจ้าง

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มีนาคม 2563