ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการตกแต่งห้องประชุมสภา อบต.ควนหนองหงษ์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   
 
   

 - ประกาศประกวดราคาจ้าง

- รายการประมาณราคาค่าประมาณการ

- แบบประเมินราคางาน

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงาน

- แบบแปลนประกวดราคาจ้าง

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 ตุลาคม 2562