ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. ( มิถุนายน )
   
 
   

. 8 กรกฎาคม 2562

- สรุปผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. ( มิถุนายน )

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 กรกฏาคม 2562