ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม อบต. เคลื่อนที่ วันที่ 12 เมษายน 2565
   
 
   

ประชาสัมพันธ์ อบต. ควนหนองหงษ์
จัดกิจกรรม อบต. เคลื่อนที่ วันที่ 12 เมษายน 2565
เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมบ้านท่าข้าม
กิจกรรมประกอบด้วย - เวทีเสวนาประสาชาวบ้าน / ข้อมูลการชำระภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสาธารณูปการต่าง ๆ / ฝึกอบรมอาชีพการทำข้าวหมกไก่ / บริการตัดผมชาย – หญิง / ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจวัดความดัน คัดกรองเบาหวาน/บริการด้านสวัสดิการสังคม ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุและคนพิการ / ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น กฎหมายการก่อสร้างอาคาร ขุดดิน ถมดิน /การขอบ้านเลขที่ใหม่/ รับคำร้องต่าง ๆ / การรับคำร้องขอต่อใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และอื่น ๆ / บริการพันธุ์ไม้ /แจกสารปรับสภาพดินและน้ำเสีย/การให้ความรู้ด้านกฎหมายและการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว
/ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 เมษายน 2565