กิจกรรม : โครงการอนุรักษ์พืชพันธุ์ต้นไม้ ประจำปี ๒๕๖๔รายละเอียด :
    

 

 

 

 

เพื่อเป็นการดำเนินรอยตามโครงการพระราชดำริและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทางพันธุกรรมพืชที่สำคัญ องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ โดยมีวัตถุประสงค์

          1. เพื่อสนองแนวพระราชดำริ และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ         
          2. เพื่อสร้างความเข้าใจ และทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ  
          3. เพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่นำผลประโยชน์มาถึงชุมชนภาคใต้ ตลอดจนให้มีการจัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชให้แพร่หลายเป็นที่รู้จักในพื้นที่ชุมชน
 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2564    อ่าน 45 คน   
 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**